زندگی دانش‌آموزی در دبستان نور   
آن‌چه دانش‌آموزان در مدرسه می‌آموزند، تنها محدود به کلاس‌های درس نیست. فعّالیّت‌های غیردرسی نیز بخش قابل توجّهی از فرآیند رشد و تربیت کودکان را به ویژه در دوران دبستان تشکیل می‌دهد. بخشی از عناوین این فعّالیّت‌ها به شرح زیر است:
 
توجّه به افزایش خلاقیّت هنری و تجسّمی دانش‌آموزان :
 
برگزاری کلاس‌های متنوّع هنری
عرضه مستمرّ تولیدات دانش‌آموزی
 
بهره‌گیری از ابزار بازی در امر آموزش و پرورش
 
قراردادن زنگ بازی در برنامه هفتگی دانش‌آموزان
تقویّت روحیّه کارگروهی و مسئولیّت‌پذیری
 
برگزاری بازدیدهای علمی، تفریحی و اردویی مناسب

بهره‌گیری از ابزار بازی در امر آموزش و پرورشکمک به فرآیند اجتماعی شدن و آموزش مهارت‌های زندگی
ایجاد تنوّع و پرهیز از یکنواختی در برنامه تحصیلی دانش‌آموزان
 
 
توجّه ویژه به تربیّت بدنی و ورزش
 
آموزش تخصّصی ورزش‌های مادر
برگزاری مسابقات ورزشی گروهی و انفرادی
 
توجّه ویژه به تقویّت انس دانش‌آموزان با قرآن کریم
 
اجرای برنامه قرآن در رشته‌های روانخوانی، حفظ و مفاهیم قرآن
برگزاری برنامه‌های تشویقی و مراسم‌های مرتبط با قرآن