مسابقه قصه گویی بچه های دبستان نور   
🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈

آی خبر خبر 😍😍😍
                                                    به هوش 😅 به هوش😅
                                                                                                              به گوش 👂 به گوش 👂 
 
 
گل پسرهای هنرمند کجا هستین؟؟؟ مسابقه داریم 😍

چه مسابقه ای 🥰🥰
 
بچه ها از 24 تا 30 آبان هفته ی کتاب و کتاب خوانی هست
 
📙📘📗📕📙📘📗📕📘
 
پارسال تو مدرسه دور هم نمایشگاه کتاب داشتیم، کلی کتاب های جدید دیدیم و خوندیم ☺️☺️
 
اما امسال هم که به خاطر کرونا مدرسه مون مجازی هست ، ما براتون یه برنامه ی جذاب و شاد در نظر گرفتیم
 
💪 😉😉😉
 
🌟🌟🌟
 
اولین جشنواره ی قصه گویی
 
😍

زیر گنبد کبود
 
🌟🌟🌟
 
شما گل پسرهای کتاب خوان باید یک کتاب داستان انتخاب کنید و بخوانید و قصه ی آن را با زبان شیرین خودتون بیان کنید 😉😉😉 

تازه، میتونید شخصیت های داستان تون را با شیوه های خلاقانه بسازید یا بکشید و در زمان قصه گویی از شخصیت ها استفاده کنید 💗💗
 
آثار شما با توجه به فن بیان تون، خلاقیت تون در ساختن شخصیت های داستان و... داوری میشه و مثل همیشه از برنده ها تقدیر میشه
 
 
👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
 
🌹🌹  یادتون باشه گل های قشنگم،. انتخاب یک قصه ی خوب خودش امتیاز داره ها   🌹🌹
 
پس بجنبید 

فقط تا 28 آبان وقت دارید، 
 
منتظر آثار زیباتون هستیم
 
🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈