پیش دبستان و دبستان پسرانه نور
امکانات فضای آزاد دبستان :  
فضای حیاط شماره یک :
 
 
 
 
 
فضای حیاط اول دبستان و پیش از دبستان  :
 
 
 
فضای سرویس بهداشتی حیاط ۱ و ۲:
 
 
 
 
کلاس های پیش دبستان   
 
نمازخانه دبستان   
 اتاق بازی مجموعه دبستان   
اتاق بازی و نشاط دبستان :
 
 
 
 
 
 
 
 
آزمایشگاه   
آزمایشگاه مجهز دبستان نور :
 
 
 
سایت کامپیوتر   
سایت کامپیوتر مدرسه :
 
 
 
 
فضای کلاسی   
.
 
 
 
 
.
 
.