پیش دبستان و دبستان پسرانه نور
مسئول دوره  
سرکار خانم جمال پور 
معاونت پرورشی  
سرکار خانم موسوی اعلایی
دفترداری  
معاونت آموزش  
سرکار خانم جمال پور 
معاونت فناوری  
امور تکثیر  
معاونت اجرایی  
سرکار خانم عباسی
مستخدم  
روابط عمومی  
معاونت انضباطی  
 
 
معاونت امور مالی   
سرایدار