آیین نامه ثبت نام

والدین و دانش آموزان عزیز 
بسیار خرسندیم که مجتمع آموزشی نور را جهت تحصیل فرزندتان انتخاب کرده اید . 
لذا از شما خواهشمندیم مراحل زیر را به ترتیب انجام داده و قسمت های خواسته شده را تکمیل نمایید 
( بعد از ثبت مراحل پیش ثبت نام جهت تکمیل فرآیند ثبت نام  با شما تماس گرفته می شود )
 مشتاق دیدار شما عزیزان در سال تحصیلی 1402- 1401 هستیم 


ورود به صفحه ثبت نام
رهگیری ثبت نام